အဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အမည်
အသက် (မွေးရက်/ မွေးလ/ မွေးနှစ်)
ကျား/မ
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
လျှို့ဝှက်နံပါတ်
လျှို့ဝှက်နံပါတ်အတည်ပြုချက်
သင်နေထိုင်ရာ ဒေသ
အလုပ်အကိုင်
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ထားသူများနှင့် ပတ်သက်၍) (※ ယခုမေးခွန်းသည် အပေါ်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ထားသူများသာ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြားသော လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ထားသူများသည် ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။
မိသားစု အားလုံး၏ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေ
တစ်နှစ်စာဝင်ငွေ

အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ

သားသမီး ရှိ/မရှိ

အတူနေ မိသားစုဝင်ဦးရေ

ကား ရှိမရှိ

အင်တာဗျူး

စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစား
ကြိုက်နှစ်သက်သော အက်ပလီကေးရှင်း